YURI KALUTA * WREATH * Oil on Canvas 150x120
YURI KALUTA * WREATH * Oil on Canvas 150x120